Loga UE, EFS i GARR

Pożyczka na 0,25% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Jak zostać uczestnikiem projektu i otrzymać pożyczkę

 1. Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres Fundusz Górnośląski S.A., Oddział w Katowicach : ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice. Formularze przyjmowane są w systemie ciągłym, nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.
 2. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym.
 3. Po pozytywnej ocenie pomysłu na firmę kandydat staje się uczestnikiem projektu.
 4. Uczestnik projektu wspólnie z naszymi doradcami przygotowuje wniosek o pożyczkę.
 5. Wniosek o pożyczkę składany jest w Funduszu Górnośląskim S.A., ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice. Z uczestnikiem projektu podpisywana jest umowa pożyczkowa (wymagane jest zabezpieczenie pożyczki)

Uczestnicy projektu zarówno przed, jak i po założeniu firmy otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w prowadzeniu firmy.

Szczegółowo przebieg procesu rekrutacji opisany jest w zakładce Rekrutacja

Miejsce realizacji projektu

Rozmowy kwalifikacyjne oraz spotkania doradcze będą mieć miejsce w Katowicach, w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A., Oddział w Katowicach. Szkolenia organizowane w ramach projektu odbywać się będą również w Katowicach. Możliwa jest organizacja zajęć w innych miejscowościach na terenie woj. śląskiego, w przypadku zebrania odpowiedniej grupy uczestników.

Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

Na co może być przeznaczona pożyczka

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Dołącz do nas na facebooku: